Ludenso Create Ludenso Create

Med Ludenso Create kan alle barn bli digitale skapere! Gjennom et enkelt brukergrensesnitt kan elever på alle trinn ta steget fra Minecraft til 3D-modellering, og løse tverrfaglige oppgaver tilpasset norske læreplanmål. Elevene kan bygge for seg selv, men også samskape i samme miljø om større fellesprosjekter som læreren setter i gang.

Ludenso Create

Under har vi laget 3 oppgaver for deg som lærer. I oppgavene er det beskrevet oppnådde læreplanmål, tidsestimat og gitt eksempler. Vi anbefaler de enkle oppgavene først. Klikk på oppgavene for å lese mer.

Snow Forest


For å komme raskt i gang har vi laget opplæringsvideoer som tar for seg verktøyene. Klikk på YouTube-linken for å se hele spillelisten.

Ludenso Create er gratis tilgjengelig for alle norske skoler nå i denne utfordrene perioden. Klikk på ikonet for å åpne programmet i nettleseren din eller last ned iPad-appen "ByggAR" på Apple Store. Skriv inn et unikt brukernavn, noter det ned, og bli en digital skaper med klassen din!